Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler Fuarı & Tasarım Konferansları

4. Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler Fuarı & Uluslar arası tasarım Konferansları 19-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

Ülkemizin tasarım sektörü anlamında en önemli etkinliklerinden olan bu konferans dizisi ve yaratıcı sektörler fuarında, tasarım disiplininin her alanından ulusal ve uluslar arası birçok endüstri tasarımcısı, mimar, iç mimar ve diğer birçok uzmanlık alanlarından konuşmacılar, yeni trendleri ve bakış açılarını dinleyiciler ile paylaştılar.
Aklın gözüyle görmek mottosu ile 2011 yılından beri düzenlenen bu konferans dizisiyle tasarımın geniş kitleler tarafından potansiyelini anlatmak , yaymak ve tasarımın konuşulduğu sosyal bir kültür ortamı oluşturmak için düzenlenen bu organizasyonla Türkiye’nin konumlandığı eşsiz coğrafyada Avrasya, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’nun tasarım üssü olması hedefiyle önemli paylaşımlar yapılmaktadır. Üç gün süren bu etkinlikte tasarımın ekonomik değeri, sosyal açılımları gerek tasarım şirketlerine ya da tasarım faaliyetlerindeki binlerce yaratıcı sektör profesyonellerinin birbiri ile etkileşim içinde yeni işbirliklerinin de temelinin atıldığı verimli bir zaman dilimi olmaktadır.
Çağın Ofis, 2015 senesinde de ALLDESIGN tasarım zirvesine tasarım, ar-ge ve proje departmanı olarak Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Burak PİRİNCCİOĞLU ve Orman Endüstri Mühendisi Erhan VARIM ile tasarım dünyasındaki yeni yaklaşımları ve uygulamaları ofis mobilyası sektöründeki tasarım gücüyle birleştirerek yurtiçi ve yurtdışındaki yeni ticari işbirlikleri için çağın getirdiği yeniliklerle çalışmalarına hız vermektedir.

Mobilya Sektörü ve Çağın Ofis

İnsanoğlu, yerleşik düzene geçtiği çağlardan itibaren bulunduğu mekanı ve yakın çevresini yaşanabilir hale getirmek için birçok malzemeyi bir araya getirerek farklı objeler meydana çıkarmıştır.
İlk aşamada doğaya uyum sağlamak için zorunlu ihtiyaçları karşılayan eşyalar, yüzyıllar boyunca evrime uğrayarak kişisel beğeni ve zevkleri de yansıtan bir duruma gelmiştir.

 

mobilya tarihi            mobilya tarihi 2

 

Bu anlamda mobilya kavramına baktığımızda insan yaşamının ayrılmaz parçası olan ve sosyal olarak da belli rolleri üstlenen objeler durumuna gelmiştir. Günlük kullanım objesi olması yanında yüzyıllar boyunca da farklı işlem tekniklerinin geliştirilmesiyle beraber bir statü objesi özelliği de taşımaktadır.

mobilya tarihi 3

 

Günümüzde mobilya endüstrisine ülke ve dünya ölçeğinde baktığımızda küresel ticaret ağında çok önemli bir paya sahiptir. Sektörel olarak öncelikli olarak ev sektörüne yönelik mobilya üretiminin diğer mobilya üretimlerine göre daha belirgin bir ticari paya sahiptir. Ev sektörünü takip eden diğer mobilya dallarında ise ofis mobilyası, çocuk ve bebek mobilyası gibi başlıklarda üretim ve ticari faaliyetler dünya çapında mobilya endüstrisine yön vermektedir.

 

history-colonial-homemobilya tarihi 4  mobilya tarihi 5

 

Ahşap sektöründe en önemli başlığı, inşaat faaliyetleri ve buna bağlı iç dekorasyon talepleri oluşturmaktadır. Mobilyanın mekan ihtiyaçlarına uygun bir şekilde mobilya endüstrisi profesyonelleri tarafından projelendirilmesi, tasarlanması ve mekan içinde uygulanması dünya ticaretinde ülke ekonomilerine çok büyük katmadeğeri olan bir girdi özelliği taşımaktadır.

mobilya tarihi 6

 

Tasarım, mobilya seçiminde ise kullanıcının tercihinde en önemli ayırtedici kavramdır. Dünya mobilya endüstrisinde, tasarımı temel tutarak sektörün rekabetçi yönünde öncülük eden birçok ilke sözkonusudur. Özellikle tasarım gücü anlamında İtalya ve Almanya gibi ülkelerin ihracat faaliyetleride tasarım gücünün getirdiği ticari avantajların payı azımsanmayacak kadar önemlidir.

 

mood all

 

Mobilya üretimi, dünya ticaretinde ihracat ve ithalat oranları ile ülke ekonomilerini canlı tutmaktadır. Dünya çapında yaşanan ekonomik krizlerin, ülke ve tüketici bazında satınalma faktöründe belli oranlarda yansıması kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Özellikle resesyonun sebep olduğu pazarın daralması sonucunda mobilya ticaretinin toplam oranlarına bakıldığında ithalat ve ihracata rakamsal olarak birebir yansımalarını görmek mümkündür. Bu gibi dönemler içerisinde sektörde üretim yapan birçok firma ise bu daralmayı bir fırsat olarak kullanarak üretim ve reklam yatırımlarında daha da artan oranda çaba göstererek talep zincirinde yerlerini daha da sağlamlaştırmak için yol almaktadır.

Dünya mobilya sektörü 2013 yılı verilerine göre küresel mobilya üretimi 456 milyar dolar, dünya mobilya ticareti 128 milyar dolar ve dünya mobilya tüketimi ise 436 milyar dolara ulaşmıştır.

 

MOBİLYA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Mobilya sektöründe on yıl geriye gittiğimizde bu oranların dünya mobilya ticaretinin 65 milyar dolar olduğu yani geçen süre içerisinde yaklaşık yüzde yüze varan bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Diğer bir faktör ise dünya mobilya tüketiminin on yıl öncesinde 132 milyar dolar seviyesinde olmasıdır. Bu anlamda ahşap işleme teknolojilerinin gelişmesi, küresel ve ülke bazında hizmet veren inşaat, mimarlık, tasarım hizmeti verenfşrmaların çoğalmasıyla mobilya sektörünün geldiği noktada 10 yıllık süreçte büyüme oranı 3,7, gelişmiş ülkelerin büyüme oranı 1,6, gelişmekte olan ilkelerin büyüme oranı 6,5, dünya çapında mobilya sektörünün büyüme oranı 1,0 ve ülkemizde mobilya sektörü büyüme oranı 7,0 gibi rakamlara ulaşmıştır.

 

MOBİLYA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Ahşap sektörünün başlangıcından itibaren baktığımızda ticari ahşap ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel plantlar yanında, ham malzeme olarak işleyen firmalardan başlayarak ara ürün ve işlenmiş ürün haline getiren yüzbinlerce firma büyük bir ticari zincir oluşturmaktadır.
Bahsedilen sektörel gelişmelere gözattığımızda üretimin gittikçe batıdan doğuya doğru yön değiştirdiği dikkat çekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin üretim ve ihracatta payını giderek arttırdığı Çin bu sektörde de baskın olarak kendini göstermektedir. Çin diğer bir çok sektörde olduğu gibi mobilya konusunda da üretim ve ticaret payını gittikçe arttırmaktadır.

MOBİLYA-DERNEKLERİ-FEDERASYONU-KURUMSAL-SUNUM-7   MOBİLYA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Mobilya üretiminde ilk sırada Çin’in ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’yı görmekteyiz. İtalya ise sıralamda dördüncü ülke olarak tasarım gücüyle dünya mobilya sektöründe önemli bir konuma sahiptir.
Çin, mobilya ihracatında global ölçekte öncü rolünü sürdürmektedir ve ardından İtalya, Almanya gibi ülkeler yeralmaktadır. Bu göstergelere baktığımızda bölgesel olarak mobilya üretiminin yarattığı katmadeğer her ülkenin kendi içerisinde taşıdığı farklı potansiyel noktalarla ticari gücünü perçinlemektedir. Bu anlamda Çin, lojistik açıdan dünya pazarına ulaşma konusunda uzak görünse de işgücü potansiyelindeki rakipsiz oluşu en önemli özelliği olmaktadır. Diğer yandan tasarım ve üretim kalitesi ile dünyaya kendini endüstriyel olarak kanıtlayan İtalya ve Almanya birçok tanınmış markayı da dünya pazarına kazandırmıştır.
Mobilya sektörünün yine en önemli konularından biri olan ithalat konusunda ise ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’yı görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda bu yönelimin birinci sebebini ise mobilya kültürüne bağlı olarak lüks ürün kullanımının sosyal olarak yoğun görülmesidir.
Dünya mobilya ticaretinde 2003 yılından itibaren on yıllık süreçte bakıldığında 2008 yılına kadar istikrarlı bir büyüme görülürken 2009 yılında ticaret hacminin belli oranlara inmesinden sonra tekrar 2010 yılından itibaren günümüze kadar yükselişe geçtiği izlenmektedir.

MOBİLYA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

 

Mobilya sektöründe, tasarım, projelendirme ve üretim hizmeti yanında mağaza ve bayiler üzerinden dünya piyasaına hitap eden yüzlerce firma sözkonusudur. Firmalar ülke çapında belli meslek grupları oluşturarak sektörün potansiyelini ve yarattığı iş gücünü yeni coğrafyalarda müşterisi ile buluşmasını sağlayan dev bir organizasyon yapısı oluşturmaktadır. Sektörü canlı tutan ve ayrılmaz parçası olan yan tedarik firmaları da mobilyayı oluşturan binlerce malzeme ve aksesuar ihtiyaçları konusunda hizmet vererek proje ve üretim gücü kapasitesini üst seviyeye taşımak için ticaret mekanizması içerisinde önemli yer tutmaktadır.
Mobilyanın son kullanıcıya ulaşması için artık fiziksel mağaza ortamlarından ziyade dijital ortamdaki web mağazaları vasıtasıyla mobilya ticaretinde yeni bir sayfa açılmıştır. Güçlü üretim ve lojistik yapılarına sahip firmalar tarafından tercih edilen bu ticaret modeli mobilya ve yan sanayisine ayrı bir güç katmaktadır. Bu sayede müşteri zamandan tasarruf sağlayarak ürününü ev ya da işyerinde teslim alarak yaşamına katması mümkün olmaktadır.
2013 yılı dünya mobilya tüketim paylarına baktığımızda gelişmiş ülkeler bazında %51 gibi bir oran sözkonusu iken bu rakam sadece Çin’de bile %35 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir.

 

MOBİLYA-DERNEKLERİ-FEDERASYONU-KURUMSAL-SUNUM-77

Çin aynı zamanda mobilya sektörünün ihtiyaç duyabileceği mobilya ara mamül ve aksesuar ihtiyaçlarını da rakipsiz ticari avantajlarla pazara sunmaktadır. Ürün Kalite ve fiyat karşılaştırmasında optimum seviyede kalmak için uzakdoğu menşeili ürünler tercih edilirken, bazı firmalarda kalite politikasından taviz vermeden yerli ya da Avrupa menşeili üreticilerin ürünlerini tercih etmektedir.

Türkiye’de mobilya üretimi ve artış hızında 2003 yılından itibaren on yıllık bir süreçte değerlendirdiğimizde 2008 yılına kadar düzenli bir artış görülürken 2009’da dünya mobilya piyasasıyla eşdeğer şekilde bir düşüş yaşanmış ve 2010 yılından günümüze tekrar istikrarlı bir yükselişe geçmiştir. Bu rakamlarla değerlendirdiğimizde Türkiye’nin küresel mobilya üretimindeki payı 2013 yılı itibariyle %1 oranındadır.

 

MOBİLYA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

 

Diğer yandan ülkemiz mobilya tüketimi ve artış hızında 2003 yılında 2 milyar dolar civarında iken bu rakam on yıl sonrasında 4,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun en büyük nedeni ise mobilya endüstrisinde yeni firmaların kurulması ve mevcut olan markaların ise üretim kapasitelerindeki doğrudan artışla tasarım ve proje desteğinde müşteri bazında rekabetçi fiyatların sunuluyor olmasıdır.

 

dekorasyon_image

 

 

Bu bilgiler ışığında ülkemizin ofis mobilyaları sektöründe öncü firmalarından olan ÇAĞIN OFİS, 1970 yılında ofis mobilyaları sektöründe hizmet vermeye başlamış bir firma olarak zaman içerisinde yurtiçinde birçok kurumsal firmaya hizmet verirken yurtdışında ise Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki müşterilerinin çalışma mekanlarında çözüm ortağı olarak tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir konuma erişmiştir.

 

cagin_all

 

Çağın Ofis, kalite, konfor, ergonomik unsurları ön planda tutarak, ofis makam takımları, ofis oturma grupları, çalışma masaları, toplantı masaları, bankolar, sandalyeler, makam koltukları, çalışma koltukları, konferans koltukları, bekleme koltukları, aksesuarlar, sehpalar ve kuruma özel projeler ile birçok alanda üretimini sürdürmektedir. Çağın Ofis bir rekabet unsuru olarak Ar-ge faaliyetlerini bir firma kültürü haline getirmiş yapısıyla her türlü ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla kişiye ve mekana özel tasarımlar geliştirmeye devam etmektedir.

 

Ürünlerini, Türkiye’de İstanbul genelinde MASKO, Maltepe ve Çağlayan mağazaları yanında Ankara mağazamız ve yurtdışında Ukrayna, Türkmenistan ve Saraybosna mağazalarıyla 5000 m2 ye ulaşan ürün sergileme imkanıyla kurumsal ve özel mobilya ihtiyaçlarına yönelik satış, tasarım, projelendirme, üretim, uygulama ve satış sonrası desteğiyle de kendi sektöründe önemli bir konumda yeralmaktadır. Çağın Ofis ihracat olarak kendi ürünlerini ve proje desteğini VIF (Very Important Furniture) markası ile yurtdışında Almanya, Libya, Mısır, Ukrayna, Gürcistan, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Gana ve Bosna Hersek gibi ülkelere sunmaktadır.

cagin_magalazar

 

 

Çağın Ofis küresel düzlemdeki mobilya dünyasında sınırlarını genişletmek için yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda yeni işbirlikleri ve sektörel bilgi güncelliğini sürekli hale getirmeye özen göstermektedir. Özellikle Afrika ülkelerinde ofis mobilyası sektörüne yönelik ürün ve proje desteği hizmet kalitesinin daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yapmaktadır. Afrika’da ofis mobilyası sektöründe ağırlıklı olarak uzakdoğu menşeili ürünlerin kalite ve ürün sunumu konusundaki sıkıntılarını görerek hem tasarım boyutuyla hem de optimal rekabetçi fiyatlarla kendi alanında belli bir noktaya gelmeyi hedeflemektedir.

 

FUARLAR    ORGATEC ALL

 

 

ÇAĞIN OFİS, yıllık satış cirosunun önemli bir yüzdesini yine kendi sektöründe çok geniş ürün gamıyla hizmet veren Türkiye’nin en kapsamlı web sitelerinden biri olarak yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet etmektedir. Bu anlamda ticaretin global yüzünü en etkin kullanan firmalardan biri olarak aynı zamanda web tabanlı satış yapan birçok popüler ticaret siteleri üzerinden de ürünlerinin satışını gerçekleştirilmektedir.
Çağın Ofis 2014 yılında da tasarım odaklı olarak çağın getirdiği yenilikleri ve trendleri hayata geçirmek adına Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Burak PİRİNCCİOĞLU ile KOSGEB desteğinde tasarım ve Ar-Ge çalışmalarını yetenekli kreatif ekibi, eğitimli satış personeli ve üretim ekibiyle sürdürmektedir.

 

TAKIMLAR

 

 

Finanstan, üretime, pazarlamadan satışa, servisten stok yönetimi optimizasyonu alanına kadar ERP sistemiyle çalışan Çağın Ofis, yeni bayilik sistemi altyapılarının kurulması adına çalışmalar yaparak, üretim için zengin makine parklarıyla teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaktadır. Zengin ürün koleksiyonuna sahip mağazaları ve online satış siteleriyle daha geniş bir müşteri kitlesine tasarım ürünü ofis mobilyaları sunmayı amaç edinmiş olan Çağın Ofis, tasarımdan tüketici kullanımına kadar var olan süreçte Toplam Kalite Yönetimini benimsemektedir.

 

ERP

 

 

Diğer yandan Türkiye’nin son yıllarda gelişmekte olan ülkeler içerisindeki mobilya ihracatı ve ihracat artış hızında belli bir istikrarı yakalamıştır fakat ülke olarak barındırdığı büyük potansiyeli daha geniş pazarlara ulaşma konusunda yapılması gereken çok şey vardır. Özellikle ülkemizde mobilya sektörünün potansiyel olarak yeni pazarlara ulaşması konusunda doğu ve batı arasındaki avantajlı coğrafi konumuyla uluslararası fuarlar ile önemli adımlar atmaktadır.

 

konteyner

 

 

ISMOB (İstanbul Mobilya Fuarı) , Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MODSER) liderliğinde 2005 yılından beri Türk mobilya sektörünün dünyaya açılmasını sağlayan bir organizasyondur.

Dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olarak İSMOB, 185 ülkeye ihracat yapmakta olan Türk Mobilya Sektörü’nün tasarım ve üretim gücünü tanıtmak için yıllardır önemli bir misyon üstlenmektedir. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en önemli fuarlarından olan İSMOB, dünya çapında 100 den fazla ülkenin katılımıyla 500 katılımcı firma ve binden fazla marka ile 72500 m2 alanda her yıl mobilya sektörü profesyonelleri tarafından yeni işbirlikleri adına önemli ticari başarılara imza atmaktadır.

Türkiye’de mobilya sektörünün tanıtımı, aynı zamanda sektörün geleceğine yatırım yaparak yeni yetenekleri bu yapı içerisinde mesleki eğitim ve donanımlarıyla hazırlamak için Türkiye çapında birçok organizasyon ve kurumla önemli eğitim ve makine yatırımları artan bir hızla sürmektedir.

Tasarım ve hizmet üretimi anlamında en aktif ticari potansiyel taşıyan mobilya sektörü, ülkemiz ekonomisinde gittikçe değerini arttıran, Türk malı kimliğini uluslararası arenada çok prestijli bir şekilde temsil etme yeteneğine sahip ve ülkenin genç jenerasyonu ile bunu dünya çapındaki pazarlar ile buluşturan konumuyla, yıllar boyunca daha da üst seviyelere taşıma misyonuyla gelişecektir.

Saygılarımla
Burak PİRİNCCİOĞLU
TASARIM & KONSEPT
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
prodesigner@caginburo.com

 

 

 

 

MASKO – İSMOB 2015 İstanbul Mobilya Fuarı

Dünyanın en büyük mobilya kenti MASKO’ya, Türkiyenin en büyük mobilya fuarı olan Uluslar arası İstanbul Mobilya Fuarında yoğun ilgi vardı.

ISMOB Fuarın’da MASKO’nun standında kullandığı teknolojiler, interaktif sistemler ve temsil ettiği 775 mağazsıyla herkesin ilgisini çeken MASKO aynı zamanda Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ve yanındaki protokol ile birlikte 11. İstanbul Mobilya Fuarı açılışında yer almıştır.

 

Fuar etkiliği konusunda bizleri bilgilendiren Genel Müdürümüz, Masko Yönetim Kurul Üyesi Murat Beye teşekkür ederiz.

 

Fuardan Görüntüler;

2 Etkinlikten 19 2 Etkinlikten 18 2 Etkinlikten 17 2 Etkinlikten 16 2 Etkinlikten 15 2 Etkinlikten 12 2 Etkinlikten 11 2 Etkinlikten 7 2 Etkinlikten 5 2 Etkinlikten 3

 

ÇAĞIN OFİS MOBİLYALARI – Türkiye Genelinde Bayilikler Verecektir

Firmamız 1970 yılında ofis mobilyaları üretimi amacıyla kurulmuştur. 45 yıldır kaliteden ödün vermeden müşterilerine en iyiyi sunmaya çalışan Çağın Ofis Mobilyaları modüler mobilya ve VIP ofis mobilyaları üreterek sektöründe kaliteli ürün ve mükemmel servis anlayışı ile kendine zirvede bir yer edinmiş, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında büyük projelere imzasını atmıştır. Kurulduğumuz günden bu yana değişimi, gelişim ve yeniliği hedefleyerek çağdaş ve özgün tasarımları günümüz teknolojisi ile üretmeyi hedefliyoruz. Firmamız, kalite, konfor, ergonomik unsurlarını ön planda tutarak, ofis makam takımları, ofis oturma grupları, çalışma masaları, toplantı masaları, bankolar, sandalyeler, makam koltukları, çalışma koltukları, konferans koltukları, bekleme koltukları, aksesuarlar, sehpalar ve kuruma özel projeler ile birçok alanda üretimini sürdürmektedir. Çağın Ofis Mobilyaları; her türlü özel ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk ve modelde mobilyalar geliştirmektedir. Sunduğumuz ürün ve hizmetleri uzman kadromuzla montajını yapıyor ve satış sonrası verdiğimiz teknik destek ile de müşteri memnuniyetini daima zirvede tutmayı hedefliyoruz. Türkiye ofis mobilyaları pazarında göstermiş olduğumuz başarıyı, yurt dışında da sürdürürken Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Sizin de bu zincirin bir halkası olmanızı istiyoruz.

 

Daha ayrıntılı bilgi için ve başvuru için BAYİLİK sayfamızı ziyaret ediniz.

ÇAĞIN OFİS’in gözdesi Arke10 Makam Takımı, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışmasında

arke10_makam_takimi_design_turkey

Ofis mobilyaları sektöründe yıllardır yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine ofis mobilyası ihtiyacına yönelik tasarım, projelendirme, üretim ve ihracat süreçlerinde çözüm ortağı olan ÇAĞIN OFİS, ülkemizde tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım yarışmasında ARKE10 Makam takımı ile ofis mobilyası kategorisinde Design Turkey sergi alanında ve resmi web sitesinde sergilenmektedir.

Çalışma dünyası dönüşüyor

Yeni nesil çalışma metotları insan ve yakın çevresindeki çalışma atmosferi ile birebir etkileşime girmektedir. İnsanlar günlük uğraşlarında en uzun vakit geçirdikleri ofislerinde bilgi ve zamanın değerini bilerek en verimli sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadır.

 

Masa ayağına bağlanan ve açılı monte edilen antrasit High Gloss ön perdeyle aynı zamanda home ofis çalışanlar için de estetik bir vurgulama yapılmıştır.

Masa ayağına bağlanan ve açılı monte edilen antrasit High Gloss ön perdeyle aynı zamanda home ofis çalışanlar için de estetik bir vurgulama yapılmıştır.

arke10_makam_takimi

Ofis çalışma kültürünün ev ortamına da taşındığı günümüzde ARKE10 makam takımı, masa, yan etajer, sehpa ve dolabıyla aktif bir yaşam simgeleyen bir görselliğe sahip.

 

mood_makam_takimi

MOOT makam takımını oluşturan bütün parçalar demonte haline gelerek nakliye ve ihracat süreçlerinde kolaylık sağlamakta.

Bu anlamda her türlü bilginin işlendiği ofis mekanlarında kişisel iş yaşam dengesinin kurulması önem taşıyor. Buna bağlı olarak da yapılan ofis çalışmasının mahiyetine uygun olarak kullanmakta olduğumuz ofis mobilyaları ya da sistemlerinin farklı fonksiyon ve kurgulara imkan vermesi gerekiyor. Modern çalışma dünyasının ihtiyaçlarına geniş bir yelpazede gerek yurt içi gerekse yurt dışında hizmet vermekte olan Çağın Ofis, çalışma kültüründeki değişimleri ve yenilikçi bakış açılarını dünya çapında ofis mobilyaları alanındaki en büyük  fuar olan ORGATEC fuarında da ziyaretçi ve katılımcıları ile paylaştı. Çağın Ofis, yıllardır sahip olduğu tasarım, proje ve üretim gücüyle yarının çalışma dünyasına dair trend ve konseptler adına farklı tasarımlar arasında kullanıcıların beğenisine sunduğu ORGATEC fuarında, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Burak Pirinççioğlu imzalı ARKE10 ve MOOT ofis mobilyası takımlarının lansmanını yaptı.

Esnek tasarım anlayışı

ARKE10 makam takımı farklı çizgisi ile kullanıcıya eşlik ederken mekan içerisindeki farklılığı vurgulayan bir ofis mobilyası takımı olarak dikkat çekerken, esnek kurgusuyla ofis ya da ev-ofis için ideal kullanım olanakları sunuyor. MOOT makam takımı ise sıradışı yapısıyla dikkat çeken bir tasarıma sahip. Makam masasındaki üst tabla ve çekmece kasalarını sanki havada asılı tutan özel üretilmiş mat antrasit metal profil konstrüksiyonu ile radikal köşeli hatlara sahip bir makam takımından beklenin ötesinde bir geometrik görsellik içeriyor.

 

Finanstan üretime, pazarlamadan satışa, servisten stok yönetimi optimizasyonu alanına kadar ERP sistemiyle çalışan Çağın Ofis, yeni çözüm ortaklığı altyapısını daha da ileri seviyeye taşımak için çalışma kültüründeki vizyonunu geliştirmekte.

 

Kaynak: Ofis İletişim Dergisi 2014/2

Ankara Bayimiz Açıldı

Başkent Ankara’daki bayimizin açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa AK, Çağın Büro Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıfat SARI, Genel Müdür Sayın Murat SARI, Genel Koordinatör Sayın Musa SARI, Ankara Bayimiz Güray ESENDEMİR ve saygıdeğer Ankara Halkının katılımı ile 06 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiştir.

01

02

03

04

05

06

07

08

10

 

09

11

12

13

14

ÇAĞIN OFİS – ORGATEC İLE YENİ UFUKLARA

ÇAĞIN OFİS, ofis mobilyası sektörünün dünya çapındaki zirvesi ORGATEC Fuarı’nda ürün ve hizmetlerini tanıttı. 21-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen bu organizasyona birçok ülkeden binlerce sektör profesyoneli ve ziyaretçiler ofis mobilyasındaki yeni trendleri, uygulama ve teknolojiyi yerinde görerek, interaktif bir deneyim yaşadılar. Fuar bünyesindeki uluslararası forum alanında mimarlık, yönetim ve ergonomi uzmanları yarının çalışma dünyasına ilişkin seminerler verirken, fuarın belli alanlarında inovatif malzeme ve uygulamalar etkileşimli olarak ziyaretçilere sunuldu. ORGATEC Fuarı’nın diğer sıradışı bir etkinliği de sadece fuar ziyaretçilerine özel olarak Köln’de yerleşik bazı kurumsal firma ve otellerin ofislerine gerçekleştirilen gece ziyaretleri olmuştur.
ÇAĞIN OFİS, ofis mobilyası sektörünün en büyük organizasyonunda stand ve ürün tasarımları Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Burak PİRİNCCİOĞLU tarafından yapılan MOOT ve ARKE10 makam takımları sergilenmiştir. Üst segment detaylar ve malzemeyi biraraya getiren stand ve makam takımları, tasarımdaki yenilikçi bakış açısıyla sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştır.

Bu sene ORGATEC Fuarı’nda tema olarak belirlenen mekan ve mobilite üzerine kurgulanan yüzlerce tasarım ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ORGATEC Fuarı aynı zamanda trendleri de belirleyen bir organizasyon olmasından dolayı birçok firma tarafından ortak bir tasarım dilinin global anlamda sergilenmesi sözkonusu olmuştur.
Bu sene ofis mobilyasında genel trend ise farklı ergonomik ihtiyaçlara cevap veren teleskobik ayaklı masa sistemlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu teleskobik ayakların farklı yüksekliklerde ayarlanabilmesi için gerektiğinde elektronik ya da manuel sistemlere sahip tasarımları sözkonusudur.

Fuarın diğer bir trend belirleyen faktörü ise workstation çözümlerinde kumaş kaplı ara perde sistemlerinin ağırlıklı olarak kullanılmasıdır.

ORGATEC Fuarının fiziksel sergileme alanı olarak da dünyanın en büyük fuar merkezlerinden birinde düzenleniyor olması mobilya endüstrisi profesyonelleri ve ziyaretçiler için de farklı bir mekan atmosferi ve tasarım deneyimi yaşamalarını sağlamıştır.

ÇAĞIN OFİS, mobilya sektöründeki en önemli rekabet unsuru olan tasarım gücünü en etkin şekilde kullanarak , yeni tasarımlarını hayata geçirmek ve ürünlerini geniş coğrafyalardaki potansiyel alıcıları ile buluşturmak için tasarım, proje, planlama ve üretim gücünü ORGATEC Fuarı ‘nda etkili bir şekilde tanıtarak yeni ticari işbirlikleri için büyük bir adım atmıştır.

ÇAĞIN OFİS, çalışma kültürüne olan katkıları ve tasarım gücüyle ofis mobilyası sektöründeki vizyonunda yeni atılımlar yapmaya devam edecektir.

 

DSCF4587 DSCF4560 DSCF4557 DSCF4555 DSCF4551 DSCF4549 DSCF4548 DSCF4540 DSCF4534 DSCF4533 DSCF4529 DSCF4519 DSCF4514 DSCF4511 DSCF4505 DSCF4498 DSCF4487 DSCF4481 DSCF4475 DSCF4464 DSCF4460 DSCF4457 DSCF4455 DSCF4454 DSCF4420 DSCF4418

ÇAĞIN Orgatec 2014 Fuarında!

Fuardan görüntüler;

4 5 6

20141021_174512_resized

Kaçak Gelinler Dizisi Bizi Tercih Etti

Star tv kaçak gelinler dizisi ofis mobilyası olarak bizi tercih etti. Çağın büro Gallorda ve Arke10 makam takımları ile en karmaşık işlerinizi daha çok kolaylaştırıyor.  ‪#‎ÇağınBüro‬ Gallorda Makam Takımı > http://goo.gl/Srm6zG Arke10 Makam Takımı > http://goo.gl/eDMpkr

kacak_gelinler_gallardo2 kacak_gelinler_gallardo1 kacak_gelinler_arke10_2 kacak_gelinler_arke10_1 gallordo

Arke10